AVAILABLE COURSES:

FEATURED COURSES

ECD:
IT BEGINS AT BIRTH

This course is about supporting young children’s early literacy and mathematical development in multilingual and multicultural settings.

8 modules.

FREE

DIT BEGIN BY GEBOORTE

Hierdie kursus gaan oor ondersteuning van kinders se vroeë geletterdheids- en wiskunde-ontwikkeling in veeltalige en multikulturele omgewings.

8 modules.

FREE