Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Algemene inleiding tot die Breuke-komponent

Die belangrikste oogmerk met hierdie program is om die aanvaarbaarheid te evalueer van ‘n nuwe metodiek waardeur groepe werkende onderwysers self-opleiding verkry. Die aanname waarop die metodiek berus wat ons en ons medewerkers in Barrydale ontwikkel, is dat onderwysers aktiewe betekenisskeppers is en verantwoordelikheid vir hulle eie leer wil neem. Voordat enige kursus t.o.v. doeltreffenheid en trefkrag geëvalueer kan word, moet daar egter eers ‘n evaluering wees van hoe deelnemers dit ervaar. As onderwysers nie die proses geniet en daardeur bemagtig voel nie, sal dit waarskynlik nie vir hulle ‘n positiewe ervaring wees nie.

Die sewe eenhede oor breuke waaruit die wiskunde-kursus bestaan, is ‘n aanpassing en ontwikkelling van SAIDE se kursus Maths for Primary School Teachers, Unit 4. Met die samewerking van vrywilliger-onderwysers verbonde aan skole in Barrydale het PETS ‘n unieke kort kursus ontwerp vir plaaslike omstandighede. Die doel van die kursus is om onderwysers se begrip van breuke te vergroot en hulle toe te rus om dié uiters belangrike aspek doeltreffender te onderrig. Alhoewel die breuke-kursus nie die hoofklem van PETS se Alternatiewe model vir onderwyser-indiensopleiding en professionle ontwikkeling is nie, hoop ons dat dit as ontwerpsmodel kan dien vir soortgelyke kursusse vir onderwysers in afgeleë plattelandse gebiede oral in Suid-Afrika.

Die kursusmateriaal is spesifiek ontwerp vir onderwysers in Barrydale en soortgelyke gemeenskappe in die Klein-Karoo. Ons hoop dat die weeklikse sms-boodskappe “Wenke vir onderwysers” sal help om ‘n eenheidsgevoel te bou en dat jy daaruit praktiese voorstelle kry om in die klas te gebruik. Gee gerus enige nuttige insigte en wenke deur aan kollegas wat nie aan die program deelneem nie. Ons wil baie graag jou kommentaar hoor wanneer jy die kursus voltooi het.

REGISTER FOR FREE ACCESS

This course is free, but requires registration before you can enroll.  If you have not already registered, please click REGISTER below.

Course Content

Expand All