Verstaan Breuke

R50.00

Die kursus het ten doel om diensdoende onderwysers te help om hulle kennis en onderrig van hierdie vak te verbeter. Die kursus is ‘n onderdeel van ‘n groter onderneming om, soos versoek deur die Wes-Kaapse Direkteur-Generaal van Onderwys, onderwysers te help om op selfstandige wyse verantwoording te neem vir hulle eie professionele ontwikkeling.

If you require any information on COVID-19, go to sacoronavirus.co.za