Dit begin by geboorte

Die doel van hierdie kursus is om die vaardighede en begrip van onderwysers en versorgers betrokke by die vroeë ontwikkeling van baie jong kinders te verryk. Geskep met Suid-Afrikaanse onderwysers vir Suid-Afrikaanse onderwysers. REGISTER FOR FREE ACCESSThis course is...

It Begins At Birth

This course sets out to enrich the skills and understanding of teachers and carers involved with the early development of very young children. Created  with South African teachers for South African teachers. Already enrolled in this course? Please LOG IN using the...

Understanding Decimals

The five units of the PETS decimals course, which follows on from the nine units of the fractions course, is part of a larger project that aims to cover the most problematic areas in the Foundation and Primary phases of the numeracy curriculum, and is designed...

Onderrig Breuke

Algemene inleiding tot die Breuke-komponent Die belangrikste oogmerk met hierdie program is om die aanvaarbaarheid te evalueer van ‘n nuwe metodiek waardeur groepe werkende onderwysers self-opleiding verkry. Die aanname waarop die metodiek berus wat ons en ons...

Teaching Fractions

PETS in partnership with volunteer teachers from schools in Barrydale, has created a unique short course tailored for local conditions. The course aims to improve the teachers’ cognitive understanding of fractions and equip them to teach this vital topic more...