Antwoorde: Vergelyking van desimale – Aktiwiteit 2.2

 

Antwoord:  364,99;   365,02;   365,212;   365,22;   365,222;   365,29.