Antwoorde: Vergelyking van desimale – Aktiwiteit 2.1

  1.  28,42
  2. 11,9
  3. 4,1
  4. 20 008,39
  5. 1,101