Antwoorde: Oefening 1.1

  1. 4,5    
  2. 3,6
  3. 2,25    
  4. 0,5
  5. 0,6    
  6. 0,375
  7. 0,625
  8. 0,875
  9. 0,33333… Oneindig!  
  10. 3,1428571…Oneindig!

Die laaste twee is baie interessante desimale getalle. Ons noem hulle repeterende desimale getalle. Die antwoord vir 1.3.9 is 1,3333333…. Maak nie saak hóé lank jy aanhou om deur 3 te deel nie, jy sal maar net dieselfde proses aanhou herhaal: die desimale getal herhaal homself oneindiglik. ‘n Mens sou lewenslank kon aanhou deel en reël dat iemand ná jou dood jou lewenstaak vootsit; met háár afsterwe kan iemand anders oorneem … die 3 sal maar net aanhou om homself te herhaal tot in lengte van dae.

Ons skryf reperetende breuke so:                                      

1comma3recurring Die puntjie bo die 3 dui aan dat die 3 oneindiglik herhaal word.  

 

Maar 1.3.10 selfs nóg interessanter. Hier is ‘n ry syfers wat oneindiglik herhaal. Ons kan dit aandui deur ‘n puntjie bo elk van die herhalende syfers te plaas; alternatiewelik kan ons puntjies bokant die eerste en die laaste syfer in die herhalende patroon plaas. Die getal 3,1428571, waar die hele ry syfers ná die desimale komma oneindig herhaal word, kan dan op enige van die maniere weergegee word:

 3comma147recurring of  

3comma147recurring2

 

Beide skryfwyses word gebruik.